Demens og elektroniske hjelpemidler

 I Oslo er det ved å planlegges en leilighet, ALMAS HUS. Prosjektleder for dette er ergoterapeut Sigrid Aketun, GERIA. Leiligheten skal ha et hjemmelignede miljø og skal demonstrere gode utformede fysiske omgivelser, for personer som rammes av demens. Leiligheten skal vise hjelpemidler og teknologi og det skal være mulig å teste ut løsninger for tilrettelegging som kan støtte demensrammede og deres pårørende.

Målgruppen for ALMAS HUS er personer med kognitiv svikt og demens, pårørende, helsepersonell og andre fagpersoner som planleggere, arkitekter, interiørarkitekter, designere og teknologi og forsknings- og utviklingsmiljøer.

About Lone Storgaard

Jeg er utdannet ved Ergo– og fysioterapeut-skolen i Aalborg på Jylland i Danmark. Jeg har arbeidet som ergoterapeut i 3 år i Danmark, og i 14 år i Norge, i flere forskjellige roller. Det er jeg som driver storgaard.no
This entry was posted in Blogg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>