Advokater – Funksjonsevne


I forbindelse med personskadeerstatning har advokater behov for en en vurdinger av funksjonsevne. Storgaard har AMPS kartleggingsverktøy for å vurdere hvordan den skadde fungerer i hjemmet. Det er jo her den skadde skal fungere. Hvordan løser den skadde praktiske oppgaver etter en skade? Klarer han/hun hverdagslivet som etter skaden?

AMPS kartleggingsverktøy
AMPS kartleggingsverktøy er en standardisert undersøkelse med hensyn til validitet og reliabilitet etter Rasch-Analysis metoden. Klienten observeres i to selvvalgte daglige aktiviteter, som er naturlig å gjøre i hjemmet, f.eks.: stryke klær, lage mat, vaske bilen o.l.

Rapport
Etter undersøkelsen får klienten og advokaten en rapport hvor det blir beskrevet hvordan aktivitetene ble gjennomført, med fokus på utholdenhet, anstrengelse, effektivitet, sikkerhet, selvstendighet mm. Det vil i rapporten også bli beskrevet hvor mye hjelp klienten trenger i hverdagen. Dette gjelder både personhjelp og hjelpemidler.

Hjelpemidler
Dersom rapporten konkluderer med at det er behov for hjelpemidler kan Storgaard være behjelplig med å søke om dette.

takontakt