Arbeidsplassvurdering

Nå må vi tenke forebyggende, fremfor på bruke penger på behandling ! NAV kan dekke utgiftene for arbeidsplassvurdering av en fysioterapeut eller ergoterapeut. Du kan få en slik vurdering hvis du er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, slik at du kan gjenoppta arbeidet ditt. Alle parter, også DEG, kan ta initiativ til en slik vurdering. Storgaard ergonomi-ergoterapi hjelper deg i denne prosessen.

Hva inneholder arbeidsplassvurdering/arbeidsplasskartlegging?kontorK_lite
Målet med arbeidsplassvurdering er å forebygge sykmelding eller redusere sykefravær. En arbeidsplassvurdering/ arbeidsplasskartlegging inneholder en funksjonsundersøkelse av deg som trenger vurderingen, og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Målet med tilretteleggingen er at du kan ta opp arbeidet helt eller delvis, eller forebygge sykefravær. Fysioterapeut eller ergoterapeut foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk.  Etter arbeidsplassvurderingen skriver vi rapport og kommer med løsningsforslag om hvordan vi kan tilpasse din arbeidsplass.

//www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+å+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+innhold/Arbeidsplassvurdering.812.cms#chapter-6

Varighet

Arbeidsplassvurderingen finansieres av NAV med inntil 4 timer, som oppdrag til ergoterapeut eller fysioterapeut.

Hvordan søker du?

Du, arbeidsgiver, behandlende lege eller NAV kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering. Det er NAV som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med deg. Du gjør deretter avtale direkte med ergoterapeut om arbeidsplassbesøket. Du har selv ansvar for å informere arbeidsgiveren, og for eventuell kontakt med tillitsvalgte eller verneombud, men jeg kan hjelpe deg med dette. Les mer på: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+av+arbeidssokere/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+innhold/Arbeidsplassvurdering.812.cms

 


bestll

Screen Shot 2014-02-21 at 21.16.08

Se Navs brosjyre:
Virkemidler – for et mer inkluderende arbeidsli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>