Enkle øvelser -lettere arbeidsdag

Forskning viser at muskler som er vonde, må beveges og trenes. Det er også forsket på at pauser vekk fra eks. pc og variasjon av arbeidsstilling flere ganger i løpet av dagen, forebygger arbeidsskader. Storgaard har enkle øvelser som kan lette hverdagen for dine ansatte.

Flere og flere virksomheter har fokus på å forebygge ryggsmerter, muskelsmerter, nakkesmerter mv. Noen virksomheter gir gratis trening etter jobb og andre steder er det felles pausetrim. Dette er fine tiltak.

MEN – Det enkle er ofte det beste

Storgaard tilbyr:

  • Enkle og effektive øvelser som forebygger plager og vondter
  • Et treningsprogram som kan gjennomføres når det passer den ansatte
  • Veiledning til hvordan du skal få de ansatte til å gjennomføre dette

Den enkelte arbeidstaker kjenner selv sin kropp og arbeidsrutiner og kan derfor selv være ansvarlig for å holde pauser og gjøre øvelser et par ganger i løpet av dagen. Enkelte øvelser med treningstrikk kan forebygge skader.

Stiv rygg og vonde muskler må trenes også i arbeidstiden.

Ta kontakt så setter vi sammen øvelser som passer din bedrift og dine ansatte.

takontakt