Priser

FOREDRAG: Riktig arbeidsstilling? kr. 3000,-kr. bestll
Ergonomiundervisning kr. 1500,- pr. bestll
Rådgiving ved innkjøp av riktig kontorutstyr kr.  700,- pr. time bestll
Arbeidsplassvurdering kr. 700,- pr. time bestll
Tilrettelegging av arbeidsplass kr. 700,- pr. time bestll
Søke på hjelpemidler? kr. 500,- pr. time bestll
Hjemmebesøk kr. 500,- pr. time bestll
Rehabilitering kr. 500,- pr. time bestll
Demens kr. 500,- pr. time bestll
Samarbeid med advokat kr. 700,- pr. time bestll