Rehabilitering

Etter et hjerneslag, hjerneblødning eller annen form for hjerneskade, kan daglige aktiviteter være en stor utfordring. Dette kan skyldes: Nedsatt fysisk funksjon som redusert gripefunksjon eller problemer med å gå, redusert hukommelse, vansker med å planlegge gjøremål eller andre kognitive vansker.                                                      Ergoterapeuter har fokus på trening i alle daglige aktiviteter.

Eksempler kan være: Stelle seg, trakte kaffe, hente posten, lage mat, organisere hverdagen, finne frem til bussen, gå på trening, gå på jobb og mange andre ting som er viktige          Det er opp til hver enkelt person hva som er viktigst å trene på.

Treningen kan foregår i ditt hjem, i nærmiljøet, ved treningssenter, på arbeid mv

I forbindelse med rehabilitering kan Storgaard også være behjelpelig på følgende områder:

Forebyggende hjemmebesøk
Et hjemmebesøk har fokus på fallforebyggende tiltak. Fornuftige forslag og ideer til hvordan innrette ditt hjem slik at det blir lettere og bo der. Mange venter dessverre med å gjøre endringer til uhellet først er ute. Vi blir alle eldre og det fysiske funksjonsnivå reduseres. Det er viktig å tenke forebyggende for å unngå fall.

 

takontakt