Tilrettelegging av arbeidsplass

Ønsker du tilrettelegging på din arbeidsplass? Sliter du med vond nakke, skuldre, rygg, musearm eller annet? Det er viktig å tenke forebyggende før du blir frustrert og begynner å bruke tid og penger på behandling.

Viste du at riktig tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig for å forebygge skader. Mange av disse plager kan unngås hvis arbeidsplassen er riktig tilrettelagt for hver enkel arbeidstaker. Både den ansatte og virksomheten sparer penger og trivselen øker.

Tilrettelegging av arbeidsplassen krever ofte ikke store endringer. Små endringer og bevisstgjøring om forebygging kan derimot utgjøre store forskjeller for den enkelte arbeidstaker. Storgaard har en samtale med hver enkel arbeidstaker og ser på hvordan han/hun arbeider og kommer med løsningsforslag til endringer som kan iverksettes med en gang.

Storgaard gir også forslag til øvelser man kan gjøre for å forebygge plager. Forskning sier at det er viktig å holde pauser og gjøre øvelser. Det er ikke farlig å bruke musklene som er vonde. Tvertimot. Musklene får det bedre av å bli brukt. Ønsker du råd om tilrettelegging av din arbeidsplass? Ta kontakt så kan vi hjelpe deg.

takontakt